För mer detaljer

Köp nu

ENTRA™ komposittrall

Läs mer

Varför använda komposittrall?

PROBLEMFRITT ALTANDÄCK

Komposittrall är inte nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Green Plank-komposittrall är väl testade av testlaboratorier med bra rykten såsom Tyska och Svenska tekniska forskningsinstitut. Green Planks komposittrall kräver lite eller inget underhåll och stöds av upp till 25-års begränsad produktgaranti. Traditionella trädäck, å andra sidan, måste underhållas minst vartannat år och bytas var 10-15 år.

Green Plank – ett låg underhålls altandäck som både är snyggt, hållbart och giftfritt !

Med Green Plank-komposittrall kan du förvänta dig en jämn, vacker färg på lång sikt. Omvänt kommer tryckbehandlat trä att visa inkonsekvent färgning och kvalitet över tid, även när det upprätthålls korrekt.