komposittrall är avsedd att installeras direkt på strukturbjälkarna. Fäst INTE våra komposittrallplankor på toppen av gamla befintliga däck plankor eller balkong- och verandagolv.