Hushålls högtryckstvättar med sprutmunstycke kan användas för att avlägsna fläckar, mark i smuts eller mögel men riskerar att spraya tvålpartiklar på andra ytor. Om du väljer att använda en högtryckstvätt, vänligen håll minst 30 cm avstånd mellan kraftstrålen och däcksbrädans yta.