I de flesta samhällen krävs byggnadstillstånd för att bygga ett däck. Huvudskälet är att säkerställa säkerheten för alla som använder strukturen. Det har funnits många olyckliga fall där däck, trappor eller räcken som byggts med dålig design eller material har kollapsat och orsakat skada eller död. Oftast erhölls inte nödvändigt däcktillstånd i sådana fall. När ett bygglov för däck inte erhålls och något går fel utsätts husägaren för civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Det är vettigt att få bygglov från den lokala byggnadsavdelningen så att däcket kan inspekteras för att skydda dig och andra.