Green Plank kompositprodukter kan skäras, borras och fästas med konventionella verktyg. För din säkerhet, kom ihåg att använda skyddsglasögon och skyddskläder.