komposittrall såsom Green Plank trall är mycket motståndskraftig mot ruttning på grund av plastinnehållet. Initial kostnad är mer för komposittrall, men det kräver mindre underhåll och kommer att ge dig fler års service, i de flesta fall.