Trä- eller komposittrallskivor, alla rör sig, men i olika riktningar och av olika skäl. Kompositdäck utvidgas mer i längd, medan träplattor expanderar över sin bredd. komposittrall rör sig mest på grund av värme, medan träplattor rör sig när dess fuktinnehåll förändras. Båda typerna av rörelse är naturfunktioner och övervinns inte lätt.

komposittrall, beklädnad eller stängselplattor ändrar storlek med temperaturen, krymper när temperaturen sjunker och expanderar när den ökar. Förändringen sker i en enhetlig takt som inte beror på riktning, förutom att den märks mer över längden helt enkelt för att brädorna är längre än de är breda. Vid kallt väder tenderar geringsfogar i komposit att springa. Vid varmt väder kan trycket från expanderande brädor dra åt geringsfogarna eller kila dem öppna.

Trä agerar annorlunda. När dess fuktinnehåll förändras expanderar eller krymper trä över brädans bredd. Detta gör att geringsfogen öppnas vid tån (snittets spetsiga ände) eller hälen (snittets inte så spetsiga ände). Vilken del av geringsfogen som öppnas är direkt relaterad till brädans fuktinnehåll när de installeras. Ett vått bräde torkar ut och får hälen att öppna sig. Ett torrt bräde expanderar när det tar på sig fukt, vilket får tån att öppna sig.