○ ”Capped” däck har minimal blekning på grund av det skyddande plasthöljet.

○ På grund av det skyddande plasthöljet är det lättare att rengöra från smuts, olja, kaffe eller vinfläckar.

○ Dock om det skyddande plastskyddet är skadad på grund av skarpa föremål kan den inte repareras.

○ ”Capped”  däck har mer ”Plastigt” utseende.

○ ”Capped” blir varmare på grund av den skyddande plastfilmen under solen.

○ ”Capped” är mindre halkbeständigt än icke ”Capped” däck.

○ Icke ”Capped” däck bleknar mer under de första månaderna och blir sedan stabil.

○ På icke ”Capped” däck så måste olja, kaffe eller vinfläckar rengöras direkt. Om det inte tas bort omedelbart kan fläckar uppstå.

○ För att ta bort fläckar kan sandpapper användas.

○ På icke- ”Capped” däck kan repor slipas med sandpapper avsett för Trä.

○ Icke- ”Capped”  däck är mer halkbeständig än täckt däck.

○ Däck som inte är avslutade är mindre varma än däck.