NOVOCLAD™ Fasadpanel – GP798

NOVOCLAD™ Fasadpanel – GP798

Läs mer
PRIMACAP™ Fasadpanel – GP801

PRIMACAP™ Fasadpanel – GP801

Läs mer
PRIMACAP™ Fasadpanel – GP802

PRIMACAP™ Fasadpanel – GP802

Läs mer
Fasadpanel tillbehör

Fasadpanel tillbehör

Läs mer

Varför använda Fasadpanel

PROBLEMFRI KOMPOSIT FASADPANEL

Fasadpanel är inte nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Green Plank-Fasadpanel är väl testade av testlaboratorier med bra rykten såsom Tyska och Svenska tekniska forskningsinstitut. Green Planks Fasadbeklädnad kräver lite eller inget underhåll och stöds av upp till 25-års begränsad produktgaranti. Traditionella trädäck, å andra sidan, måste underhållas minst vartannat år och bytas var 10-15 år.

Fasadpanel
Fasadpanel

Green Plank – ett låg underhålls Fasadpanel som både är snyggt, hållbart och giftfritt !

Med Green Plank-Fasadbeklädnad kan du förvänta dig en jämn, vacker färg på lång sikt. Omvänt kommer tryckbehandlat trä att visa inkonsekvent färgning och kvalitet över tid, även när det upprätthålls korrekt.