INSTACLIK™ Balkongplattor – GP702T

EVERTILE ™ Balkongplattor – ET703T

Varför använda golvplattor?

PROBLEMFRITT GOLVPLATTOR

Golvplattor är inte nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Green Plank-golvplattor är väl testade av testlaboratorier med bra rykten såsom Tyska och Svenska tekniska forskningsinstitut. Green Planks golvplattor kräver lite eller inget underhåll och stöds av upp till 25-års begränsad produktgaranti. Traditionella golvplattor, å andra sidan, måste underhållas minst vartannat år och bytas var 10-15 år.

Green Plank – ett låg underhålls golvplattor som både är snyggt, hållbart och giftfritt !

Med Green Plank-plattor kan du förvänta dig en jämn, vacker färg på lång sikt. Omvänt kommer tryckbehandlat trä att visa inkonsekvent färgning och kvalitet över tid, även när det upprätthålls korrekt.