FIRESAFE™ Komposittrall med Brandsäkerhet

SMART™ komposittrall – Smart Classic™

SMART™ komposittrall – Smart Regular™

SMART™ komposittrall – Smart Plus™

SMART™ komposittrall – Smart Marine™

SMART™ komposittrall SMART CAP™

EVERDECK™ komposittrall

MARINE 60™ komposittrall

ENTRA™ komposittrall

MARINE 40™ komposittrall

MARINE JUMBO™ komposittrall

MARINE CAP™ komposittrall

MARINE ART™ komposittrall

CLASSIC™ komposittrall

SAPPHIRE™ komposittrall

Tillbehör till Komposittrall

Varför använda komposittrall?

PROBLEMFRITT ALTANDÄCK

Komposittrall är inte nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Green Plank-komposittrall är väl testade av testlaboratorier med bra rykten såsom Tyska och Svenska tekniska forskningsinstitut. Green Planks komposittrall kräver lite eller inget underhåll och stöds av upp till 25-års begränsad produktgaranti. Traditionella trädäck, å andra sidan, måste underhållas minst vartannat år och bytas var 10-15 år.

Green Plank – ett låg underhålls altandäck som både är snyggt, hållbart och giftfritt !

Med Green Plank-komposittrall kan du förvänta dig en jämn, vacker färg på lång sikt. Omvänt kommer tryckbehandlat trä att visa inkonsekvent färgning och kvalitet över tid, även när det upprätthålls korrekt.