För mer detaljer

Köp nu
NATURPLANK™ Kompositplank – GP7129

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7129 (40*140mm)

Läs mer
NATURPLANK™ Kompositplank – GP7121

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7121 (24*140mm)

Läs mer
NATURTEAK™ Kompositplank – GP7241

NATURTEAK™ Kompositplank – GP7241 (7*236mm)

Läs mer
NATURPLANK™ Bred Kompositplank – GP729

NATURPLANK™ Bred Kompositplank – GP729 (20*305mm)

Läs mer
NATURPLANK™ Kompositplank – GP7117

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7117 (17*68mm)

Läs mer
NATURPLANK™ Kompositplank – GP7118

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7118 (27*49mm)

Läs mer
NATURPLANK™ Kompositplank – GP7119

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7119 (40*90mm)

Läs mer
NATURPLANK™ Kompositplank – GP7120

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7120 (34*72mm)

Läs mer
NATURPLANK™ Kompositplank – GP7165

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7165 (40*70mm)

Läs mer

Varför använda plankor?

PROBLEMFRITT KOMPOSIT PLANKOR

Plankor är inte nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Green Plank-komposit plankor är väl testade av testlaboratorier med bra rykten såsom Tyska och Svenska tekniska forskningsinstitut. Green Planks komposit plankor kräver lite eller inget underhåll och stöds av upp till 25-års begränsad produktgaranti. Traditionella plankor, å andra sidan, måste underhållas minst vartannat år och bytas var 10-15 år.

Plankor
Plankor

Green Plank – ett låg underhålls komposit plankor som både är snyggt, hållbart och giftfritt !

Med Green Plank-komposit plankor kan du förvänta dig en jämn, vacker färg på lång sikt. Omvänt kommer tryckbehandlat trä att visa inkonsekvent färgning och kvalitet över tid, även när det upprätthålls korrekt.