NATURPLANK™ Kompositplank – GP7129 (40*140mm)

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7121 (24*140mm)

NATURTEAK™ Kompositplank – GP7241 (7*236mm)

NATURPLANK™ Bred Kompositplank – GP729 (20*305mm)

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7117 (17*68mm)

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7118 (27*49mm)

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7119 (40*90mm)

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7120 (34*72mm)

NATURPLANK™ Kompositplank – GP7165 (40*70mm)

Varför använda plankor?

PROBLEMFRITT KOMPOSIT PLANKOR

Plankor är inte nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Green Plank-komposit plankor är väl testade av testlaboratorier med bra rykten såsom Tyska och Svenska tekniska forskningsinstitut. Green Planks komposit plankor kräver lite eller inget underhåll och stöds av upp till 25-års begränsad produktgaranti. Traditionella plankor, å andra sidan, måste underhållas minst vartannat år och bytas var 10-15 år.

Green Plank – ett låg underhålls komposit plankor som både är snyggt, hållbart och giftfritt !

Med Green Plank-komposit plankor kan du förvänta dig en jämn, vacker färg på lång sikt. Omvänt kommer tryckbehandlat trä att visa inkonsekvent färgning och kvalitet över tid, även när det upprätthålls korrekt.