För mer detaljer

Köp nu
NOVOFENCE™ Private™

NOVOFENCE™ Private™

Läs mer
NOVOFENCE™ Traditional™

NOVOFENCE™ Traditional™

Läs mer
NOVOFENCE™ Modern™

NOVOFENCE™ Modern™

Läs mer

Varför använda staket?

PROBLEMFRITT KOMPOSIT STAKET

Staket är inte nytt. Det har funnits sedan 70-talet. Green Plank-staket är väl testade av testlaboratorier med bra rykten såsom Tyska och Svenska tekniska forskningsinstitut. Green Planks staket kräver lite eller inget underhåll och stöds av upp till 25-års begränsad produktgaranti. Traditionella staket, å andra sidan, måste underhållas minst vartannat år och bytas var 10-15 år.

Staket
Staket

Green Plank – ett låg underhålls kompositstaket som både är snyggt, hållbart och giftfritt !

Med Green Plank-staket kan du förvänta dig en jämn, vacker färg på lång sikt. Omvänt kommer tryckbehandlat trä att visa inkonsekvent färgning och kvalitet över tid, även när det upprätthålls korrekt.